Hipertansiyon yaygın olarak görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde her 3 kişiden biri hipertansiyon belirtileri taşıyor. İki türde hipertansiyon (yüksek kan basıncı) var ve her birinin farklı bir nedeni.

Primer hipertansiyon

Esansiyel hipertansiyon olarak da bilinir. Bu hipertansiyon türü zaman içinde gelişir ve tanılanabilen bir nedeni yoktur yani klasik tıbba göre sebebi belirsizdir. Çoğu bireyin hipertansiyonu bu tiptedir.

Araştırmacılar kan basıncının yavaşça yükselmesindeki mekanizmayı hala çözebilmiş değiller. Bazı faktörlerin kombinasyonu önemli olabilir. Bu faktörler:

Genler

Bazı insanlar genetik olarak hipertansiyona yatkındır. Bunun sebebi aileden miras genetik mutasyonlar ya da anomaliler olabilir.

Fiziksel değişimler

Vücuttaki değişiklikler sonucunda sağlık sorunları başlayabilir. Yüksek kan basıncı bu sorunlardan biri olabilir. Örneğin böbreklerde yaşa paralel gerçekleşen değişimler vücudun sıvı ve tuz dengesini değiştirebilir, böylece kan basıncı artık yüksek seyretmeye başlayabilir.

Çevre

Fiziksel aktiviteden yoksun ve kötü beslenen bireyler, zaman içinde kilo problemleri yaşayabilir. Aşırı kilo ya da obezite hipertansiyon riskini artırır.

Sekonder hipertansiyon

Sekonder hipertansiyon, hızla gelişebilir ve primer hipertansiyondan daha ağırdır. Sebepleri aşağıdaki gibi olabilir:

  • Böbrek sorunu
  • Obstrüktif uyku apnesi
  • Konjenital kalp problemleri
  • Tiroid problemleri
  • İlaç yan etkileri
  • Kronik alkol kullanımı
  • Böbreküstü bezleri problemi
  • Bazı endokrin tümörleri